Musikbrev i December

Värmande kammarmusik i vintermörkret torsdagen den 8 december 2016 kl 19 i Kulturens hus, Lilla salen

Som en efterlängtad ljusglimt i december bjuder vår egen kammarensemble Norrbotten NEO även i år in till ett härligt kammarmusikprogram med verk av bland andra Robert Schumann och Max Reger.

Konserten inleds av Felicia Lövkvist, violin, Musikhögskolan Piteå, och Mats van der Geer, piano, Gymnasieskolan Boden. De kommer att tillsammans spela verk av Fritz Kreisler.

Så här några veckor före jul ett julklappstips om ett presentkort hos Kulturens hus till någon av våra konserter under 2017 som kommer att finnas utlagda på föreningens hemsida inom kort

Musikbrev i november

Bästa kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till
Kulturens hus, Lilla salen
10 november 2016 kl 19
Norrbotten NEO med verk av Klas Torstensson

I september månads musikbrev påannonserades denna konsert. Som redan då omnämndes är Klas Torstensson en av de mest internationellt hyllade svenska tonsättarna – och det med rätta. Få tonsättare har som Torstensson lyckats samman-smälta den konstmusikaliska traditionen med en pulserande samtidsgroove. Intensivt närvarande och omväxlande uppfordrande, svängig, brutal och skriande vacker målar hans musik upp ett landskap fullt av explosiva färger och musikaliskt skärpedjup.

Nya e-postadresser och adressändringar
Om Du fortsättningsvis vill få musikbrev och andra utskick ifrån oss till Din epostadress,
meddela oss genom kontakt@lkmf.se dit Du också lämnar uppgift om
ändrad bostadsadress.

Vår nästa konsert
8 december 2016 kl 19, Kulturens hus, Lilla salen

Musikbrev i september

Bästa kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till Kulturens hus, Lilla salen 20 september 2016 kl 1900

C:\Users\Åke Hansson\Documents\Langs en frostig kust 1 Foto Per-Ola Eriksson.jpg

Lisa Fröberg, lyrisk sopran, Karin Wiberg, violin, Bo Ericsson, piano

Sångerskan Lisa Fröberg och violinisten Karin Wiberg har sedan 2014 arbetat tillsammans både som duo och i samarbete med andra musiker. Med konsertprogrammet Längs en frostig kust presenterar de tillsammans med pianisten Bo Ericsson kompositioner av främst kvinnliga tonsättare från Bottniska vikens västra kustland, i ton och ord. Musiken sträcker sig från 1800-talet till idag och innehåller bland annat musik av Ika Peyron och Valborg Aulin samt ett nyskrivet violinsolo av den nu verksamma tonsättaren Britta Byström från Sundsvall.

Väl mött!

Åke Hansson/sekreterare

Vår nästa konsert

10 november 2016 kl 19 i Konsthallen, Kulturens hus, Lilla salen

Norrbotten NEO med verk av Klas Torstensson

Klas Torstensson är en av de mest internationellt hyllade svenska tonsättarna – och det med rätta. Få tonsättare har som Torstensson lyckats sammansmälta den konstmusikaliska traditionen med en pulserande samtidsgroove. Intensivt närvarande och omväxlande uppfordrande, svängig, brutal och skriande vacker målar hans musik upp ett landskap fullt av explosiva färger och musikaliskt skärpedjup.

Musikbrev i februari 2016

Kära medlemmar i Luleå kammarmusikförening!

Tisdagen den 23 februari kl 19 inleder vi kammarmusikåret 2016 genom att ge en pianoafton med Robert Råberg i Kulturens hus, Lilla salen. Ni får följa med på en resa med musik från olika delar av Europa. Det blir stämningsfull barockmusik, virvlande romantiska tongångar och nutida musik med kärva klanger.

Robert Råberg är född och uppvuxen i Luleå och började spela piano för privatlärare när han var sju år för att sedan gå vidare till den kommunala musikskolan. Robert har studerat piano för Ewa Engström och Helge Kjekshus vid Musikhögskolan i Piteå och för Nina Tichman vid Hochschule für Musik und Tanz i Köln. Vid sidan av sitt musicerande verkar han som pianolärare vid Musik- och Dansskolan i Piteå.

Programmet för konserten spänner över många epoker men har sin tyngdpunkt i den romantiska musiken. Robert har valt att kalla kvällens program för Scener ur en karneval, vilket är hämtat från stycket Faschingschwank aus Wien (Karnevalscener från Wien) av Robert Schumann. Vi får därutöver lyssna till verk av Grieg, Händel, Sönstevold och Mozart.

Varmt välkomna.
Åke Hansson
sekreterare

Medlemssavgiften för 2016
Det är styrelsens förhoppning, att Du är nöjd med Ditt gångna år 2015 som medlem i vår förening. Varmt och hjärtligt tack för Ditt engagemang, Din entusiasm och värdefulla medverkan under det gångna året. Stödet från medlemmar och sponsorer är av avgörande betydelse för vår verksamhet.

Under 2016 kommer vi att erbjuda sex kammarkonserter. De närmast på följande konserterna  under våren ges den 31 mars och 18 april i Kulturens hus. På vår webbsida www.lkmf.se uppdateras alla program.

Till Dig som ännu inte är medlem
Passa på att bli medlem i Luleå kammarmusikförening, så stödjer Du vårt engagemang och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå. Det är vår förhoppning, att vi får alltfler medlemmar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig inspireras av den stora musiken i det lilla formatet.

Nya e-postadresser och adressändringar
Om Du fortsättningsvis vill få musikbrev och andra utskick ifrån oss till Din  e-postadress, meddela oss genom kontakt@lkmf.se dit Du också lämnar uppgift om ändrad bostadsadress.

Kallelse till årsmöte

Ärade medlemmar i Luleå Kammarmusikförening! Ni kallas till årsmöte

måndagen den 15 februari 2016 klockan 1900
hos
Birgit Hassler
Fredsgatan 3 i Luleå

Dagordning och årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.
Dagordningen kommer att utöver sedvanliga punkter uppta fråga om stadgeändring med avseende på firmateckning.

Hjärtligt och varmt välkomna!

Styrelsen

 

Föreningens tack

Jag ber att få framföra föreningens stora tack till alla Er som på olika sätt har bidragit med värdefullt stöd för vår förening under det gångna verksamhetsåret främst genom besök på våra konserter, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Ekonomin vilar, utöver välbehövliga och uppskattade sponsorbidrag, på medlemsavgifter och publikintäkter, bidrag från Luleå kommun och Statens kulturråd. Det är ock med stor glädje vi ser att nya medlemmar finner vägen till vår förening.

Inför det nya spelåret med sex konserter, varav tre som arrangör åt kammarmusikensemblen Norrbotten NEO, är det min förhoppning, att vi får alltfler medlemmar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig inspireras av den stora musiken i det lilla formatet och verksamt bidra till att främja intresset för kammarmusik av yppersta klass i Luleå. Nya medlemmar och sponsorer är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis skall kunna arrangera kammarkonserter i Luleå.

Åke Hansson
sekreterare

Musikbrev i november / december 2015

Ljusglimtar i decembermörkret från Luleå Kammarmusikförening

Än har vinterkylan inte riktigt bitit sig fast i vår del av landet men nattens mörker blir allt mer påtagligt. Som en ljusglimt i decembermörkret ger ensemble Norrbotten NEO en värmande och stämningsfull kammarmusikkonsert fylld av drömlika toner

fredagen den 11 december 2015 kl 19 i Luleå domkyrka

Varmt välkomna till kammarmusikkonsert i vår vackra domkyrka!

Såhär veckor före jul även ett julklappstips om ett presentkort hos Kulturens hus till någon av våra sex konserter under 2016.

Haga Duo – Klassisk Afton

Bästa kammarmusikvänner!Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till
Haga Duo – Klassisk afton

23 september 2015 kl 1900 Kulturens hus, Lilla Salen
Sareidah Hildebrand, flöjt, och Joakim Lundström, gitarr

Två mycket skickliga musiker som profilerar sig genom en stark scennärvaro och ett unikt samspel. Duon bildades 2010 och har på kort tid fått ett stort genomslag. Med sin förkärlek till det lilla formatet bjuder de in sin publik till ett nära och personligt möte i kammarmusikens tecken. Humor, nyfikenhet och kärlek till musiken skapar en stark konsertupplevelse. De kommer att spela verk av bland andra J. S. Bach (1685-1750), Anton Diabelli (1781-1858), W. A. Mozart (1756-1791) och Franz Schubert (1797-1828).

Väl mött!
Styrelsen

Vår nästa konsert 5 november 2015 kl 19 i Konsthallen, Kulturens husNorrbotten NEO
Ett spännande program med den mänskliga rösten i fokus

Nya styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Under verksamhetsåret 2015-2016 har jag fått förtroendet att vara ordförande i Luleå Kammarmusikförening.
Ett uppdrag som jag tackat ja till i den trygga förvissningen att den övriga styrelsens ledamöter bidrar med såväl bred som djup kammarmusikkompetens.

På vårt första styrelsemöte den 9 juni 2015, formerades den nya styrelsens ansvarsområden. Där är en nyhet att vi har bildat ett programråd med uppdrag att vara ett arbetsutskott inför beslut om kommande program. Åke Hansson är sammankallande. Självklart tar programrådets ledamöter emot förslag från Er medlemmar. Skicka då ett mail till program@lkmf.se.

Sekreterare: Åke Hansson
Kassör: Ida Näslund
Sponsoransvarig: Birgit Hassler (Barbro Skoglund adj.)
Webbansvarig: Johan Albihn
Presentansvarig: Ingri Vestin
Presentationsansvarig: Börje Ekström

Programråd: Åke Hansson, Birgit Hassler, Johan Albihn samt Börje Ekström

Det ska bli ett spännande år med ett förhoppningsvis mångfacetterat program där ”Kammarmusik – den stora musiken i det lilla formatet” står i fokus, för att citera vår tidigare ordförande Äke Hansson.

Med hopp om en livgivande sommar i kammarmusikens tecken och en välkomsthälsning till verksamhetsåret 2015-2016!

Barbro Skoglund
Ordförande Luleå Kammarmusikförening

PS.
Under en lång följd av år har jag haft förmånen att vara ordförande i Luleå Kammarmusikförening och möta föreningens medlemmar i ett engagerat och innerligt intresse för kammarmusik på hög nationell nivå. Nu är hög tid att låta stafettpinnen som ordförande gå vidare i styrelsen till Barbro Skoglund. Själv blir jag kvar som sekreterare och programråd. Barbro kommer att på bästa sätt föra föreningen vidare i sitt engagemang och intresse för att bidra till ett rikt musikliv i Luleå.

Det är styrelsens förhoppning, att Du är nöjd med Ditt gångna år 2014 som medlem i vår förening. Stödet från medlemmar, konsertbesökare och sponsorer är av avgörande betydelse för vår verksamhet, både därför att medlemsavgifter, biljettintäkter och sponsorbidrag utgör en väsentlig del av de medel som vi kan disponera för våra arrangemang, men också genom att antalet betalande medlemmar och konsertbesökare är en mätare på den betydelse som vår verksamhet har inom vår kommun.

Medlemsavgiften, som löper under kalenderår, är för 2015, som tidigare, 200 kr per person. Använd hemskickat bankgiroinbetalningskort, eller detaljer under Bli Medlem, för ert fortsatta stöd för vår förening.

Till Dig som ännu inte är medlem. Passa på att bli medlem i Luleå Kammarmusikförening, så stödjer Du vårt engagemang och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå!

Vi ser fram emot att få mötas vid vår nästa konsert onsdagen den 23 september 2015 kl. 19.00 i Kulturens Hus, Lilla Salen, under rubriken ”Klassisk afton”. Vi får då möta flöjtisten Sareidah Hildebrand och gitarristen Joakim Lundström som tillsammans bildar Haga Duo. Två mycket skickliga musiker som profilerar sig genom en stark scennärvaro och ett unikt samspel. Duon bildades 2010 och har på kort tid fått ett stort genomslag. Med sin förkärlek för det lilla formatet bjuder de in sin publik till ett nära och personligt möte i kammarmusikens tecken. Humor, nyfikenhet och kärlek till musiken skapar en stark konsertupplevelse. De kommer att spela verk av bland andra J. S. Bach (1685-1750) Anton Diabelli (1781-1858) W.A. Mozart (1756-1791) Franz Schubert (1797-1828).

Väl mött!

Åke Hansson

Kallelse till Årsmöte

Ärade medlemmar i Luleå kammarmusikförening! Ni kallas till årsmöte

måndagen den 25 maj 2015 klockan 19.00
hos
Birgit Hassler
Fredsgatan 3 i Luleå

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.

Varmt och hjärtligt välkomna!

Jag ber att få framföra föreningens stora tack till Er för att Ni på olika sätt har bidragit med värdefulla stöd för vår förening under det gångna verksamhetsåret främst genom besök på våra konserter, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Det är ock med stor glädje vi ser att nya medlemmar har funnit vägen till vår förening. Den medlem som värvar en ny medlem till föreningen premieras med en fribiljett till valfri konsert i Kammarmusikföreningens utbud.

Föreningen har under året fått välbehövliga och uppskattade sponsorsbidrag från Frimurarlogerna i Luleå, NRT Ekonomikonsult AB, Bellis Blommor och Doktorerna Hassler AB. Ekonomin vilar, utöver nämnda sponsorsbidrag, på medlemsavgifter och publikintäkter, på bidrag från Luleå kommun och Statens Kulturråd.

Satsningen på ungdomar har under 2014, utöver vad som har skett genom val av konserter, inneburit att ungdomar alltid erbjuds ett lägre biljettpris vid föreningens arrangemang och därutöver ett begränsat antal fribiljetter till elever och studenter vid Kulturskolan, Gymnasieskolans estetiska program och Luleå Tekniska Universitet.

Luleå kammarmusikförening har för våra medlemmar fått ett erbjudande från kammarmusikfestivalen Hindsgavl i Middelfart i Danmark. Festivalen vid det vackra slottet sker 6-16 juli i år och alla konserter är onekligen på imponerande hög nivå. Programmet kan ses på festivalens hemsida www.hindsgavlfestival.dk

Erbjudandet är 12 % rabatt för biljettyper med övernattning, som ni kan beställa via hemsidan eller genom att kontakta festivalchefen, Bernard Villaume per telefon +4528141841 eller mail bernard@hindsgavlfestival.dk

Erbjudandet gäller vid bokningar före den 1 juni 2015. Kom ihåg att vid varje kontakt meddela att ni kommer från vår förening.

Festivalen är en av Skandinaviens ledande med 20 konserter under perioden 6-16 juli 2015, bland annat med Martin Fröst, Ian Bostridge, Jean-Guihen Queyras, Alina Ibragimova, Alexandre Thauraud, Steven Osborne, m.fl. Festivalen beskrevs så här av kulturredaktören i den danska tidningen Politiken:

”.. Fyrtornet bland de klassiska musikfestivalerna är utan tvekan Hindsgavl Festival som lockar med ett program på så internationellt och så konnässör högt nivå, att den helt enkelt måste räknas som landets finaste klassiska sommar musikfestival.”

Musiker och publik bor på slottet för några dagar och blir en del av en liten musikalisk gemenskap som verkligen förtjänar Danmarks vackraste omgivningar. Atmosfären är fantastisk, totalt lugn och man kan bada, löpa turer i skogen längs Lilla Bält, lyssna till spontana stycken och njuta gastronomin. Alla dessa härligheter öppnar sinnet för eftermiddagens och kvällens konserter.

Inför det nya spelåret är det min för­hopp­ning, att vi får alltfler med­lem­mar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig in­spireras av den stora musi­ken i det lilla for­matet och verksamt bidra till att främja intresset för kammarmusik av yppersta klass i Luleå. Nya medlemmar och sponsorer är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis skall kunna arrangera kammarkonserter i Luleå. Våra bidrag från stat och kommun förutsätter enskildas ekonomiska stöd främst genom medlemsavgifter och sponsorbidrag.