Musikbrev 5 – 2020

M E D L E M S B R E V i augusti 2020
Kära kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar er varmt välkomna
Onsdag 21 oktober 2020 kl 1800 (obs tiden)
samt
Tisdag 10 november 2020 kl 1900 (obs nytt datum)
Kulturens hus, Lilla salen

Denna sommar har på alla sätt blivit annorlunda. Den pågående pandemin slår hårt mot alla funktioner i samhället. Möjligheterna till allmänna sammankomster, arrangemang och tillställningar begränsas i väsentlig mån. Vi planerar dock att under hösten genomföra två pandemianpassade livekonserter. Den första med musikensemblen Vox Musarum den 21 oktober 2020 och
den andra med Robert Råberg, som vi har valt att senarelägga till den 10 november 2020. Vår
utgångspunkt är att våra medlemmar och publik skall kunna känna en trygghet i våra arrangemang med en väl genomtänkt strategi för varje konserttillfälle.

Årets femte musikbrev hittar du i digitalt format här.