Om oss

Entusiastiska vänner av kammarmusik tog den 13 november 1995 initiativ till att bilda Luleå kammar­musikförening i sin nuvarande form. Sedan den dagen har före­ningen idogt verkat för sitt ändamål att främja intresset för kammarmusik genom att anordna kammarkonserter i Luleå på hög nationell nivå. Föreningen drivs av eldsjälar som brinner för den stora musiken i det lilla formatet. Föreningens målsätt­ning är att genom sin konsertverksamhet tydliggöra de kulturpoli­tiska mål som Luleå kommun och Statens kulturråd har angivit.

Luleå kammarmusikförenings inriktning innefattar unga och lovande musiker och musiker med lokal anknytning. Föreningen vill också verka för att stimulera musikintres­set ibland ungdomar. Elever vid kommunens kulturskola och
kulturgymna­sium ges möjlighet att till mycket reducerat pris ta del av vårt konsertut­bud. Sedan invigningen av Kulturens hus i januari 2007 är det ett nöje för föreningen att kunna hyra Kulturens hus Lilla sal för kammarmusikkonserter.

För Luleå kammarmusikförening är stödet från sponsorer, medlemmar och konsertbe­sökare av avgörande betydelse för föreningens verksamhet, både därför att sponsorbidragen, medlemsavgif­terna och biljettintäkterna utgör en väsentlig del av de medel som kan disponeras för föreningens arrangemang, men också genom att antalet betalande medlemmar och konsertbesökare är en mä­tare på den bety­delse som föreningen har som arrangör av kammarmusik inom Luleå kommun.

Inför 2020 har föreningen samlat årets sex konserter i en Kammarmusikserie i ett abonnemang för sex konserter till ett pris motsvarande fyra konserter. Abonnemangspri­set för sex konserter är 720 kr för medlemmar i Luleå kammarmusik­förening eller 940 kr för Dig som inte är medlem. Studenter 20-25 år betalar 400 kr för paketet och som alltid tecknar barn och ungdomar abonne­manget gratis tills de fyller 20 år. Student- och ungdomsbiljetter hanteras via Kul­turens hus biljett­kassa.

Genom medlemskap i Luleå kammarmusikförening stödjer Du vårt enga­gemang för den stora musiken i det lilla formatet och bi­drar till ett rikt musikliv i Luleå. Med Ditt medlemskap följer musikbrev och medlemsra­batt för abonnemang och konsertbiljet­ter.

Medlemsavgiften för 2020 är som tidigare 200 kr per person. Föreningens bankgironummer är 5988-8693

Har du frågor och funderingar över vår verksamhet, tveka inte att kontakta styrelsen via adresserna på kontaktsidan.
Föreningens stadgar finns att finna här.