Uppdatering med anledning av regionens särskilda råd

Kvällens konsert med Robert Råberg kommer, trots morgondagens ändringar i max antal tillåtna besökare vid offentliga evenemang, fortsatt äga rum på kulturens hus i den Stora salen. På grund av lokalens storlek och det begränsade antalet närvarande kommer erforderliga (väl tilltagna) avstånd mellan besökare att kunna hållas. Följ uppmaningar och anvisningar från Kulturens hus personal så kan vi tillsammans säkerställa att kvällens konsert kan genomföras säkert, trots rådande omständigheter.

Om man som biljettinnehavare ej vill närvara på konserten ikväll, så har man möjlighet att få pengarna tillbaka. Återbetalning av lösta biljetter administreras av Kulturens hus.