Musikbrev i september

Bästa kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till Kulturens hus, Lilla salen 20 september 2016 kl 1900

C:\Users\Åke Hansson\Documents\Langs en frostig kust 1 Foto Per-Ola Eriksson.jpg

Lisa Fröberg, lyrisk sopran, Karin Wiberg, violin, Bo Ericsson, piano

Sångerskan Lisa Fröberg och violinisten Karin Wiberg har sedan 2014 arbetat tillsammans både som duo och i samarbete med andra musiker. Med konsertprogrammet Längs en frostig kust presenterar de tillsammans med pianisten Bo Ericsson kompositioner av främst kvinnliga tonsättare från Bottniska vikens västra kustland, i ton och ord. Musiken sträcker sig från 1800-talet till idag och innehåller bland annat musik av Ika Peyron och Valborg Aulin samt ett nyskrivet violinsolo av den nu verksamma tonsättaren Britta Byström från Sundsvall.

Väl mött!

Åke Hansson/sekreterare

Vår nästa konsert

10 november 2016 kl 19 i Konsthallen, Kulturens hus, Lilla salen

Norrbotten NEO med verk av Klas Torstensson

Klas Torstensson är en av de mest internationellt hyllade svenska tonsättarna – och det med rätta. Få tonsättare har som Torstensson lyckats sammansmälta den konstmusikaliska traditionen med en pulserande samtidsgroove. Intensivt närvarande och omväxlande uppfordrande, svängig, brutal och skriande vacker målar hans musik upp ett landskap fullt av explosiva färger och musikaliskt skärpedjup.

Musikbrev i februari 2016

Kära medlemmar i Luleå kammarmusikförening!

Tisdagen den 23 februari kl 19 inleder vi kammarmusikåret 2016 genom att ge en pianoafton med Robert Råberg i Kulturens hus, Lilla salen. Ni får följa med på en resa med musik från olika delar av Europa. Det blir stämningsfull barockmusik, virvlande romantiska tongångar och nutida musik med kärva klanger.

Robert Råberg är född och uppvuxen i Luleå och började spela piano för privatlärare när han var sju år för att sedan gå vidare till den kommunala musikskolan. Robert har studerat piano för Ewa Engström och Helge Kjekshus vid Musikhögskolan i Piteå och för Nina Tichman vid Hochschule für Musik und Tanz i Köln. Vid sidan av sitt musicerande verkar han som pianolärare vid Musik- och Dansskolan i Piteå.

Programmet för konserten spänner över många epoker men har sin tyngdpunkt i den romantiska musiken. Robert har valt att kalla kvällens program för Scener ur en karneval, vilket är hämtat från stycket Faschingschwank aus Wien (Karnevalscener från Wien) av Robert Schumann. Vi får därutöver lyssna till verk av Grieg, Händel, Sönstevold och Mozart.

Varmt välkomna.
Åke Hansson
sekreterare

Medlemssavgiften för 2016
Det är styrelsens förhoppning, att Du är nöjd med Ditt gångna år 2015 som medlem i vår förening. Varmt och hjärtligt tack för Ditt engagemang, Din entusiasm och värdefulla medverkan under det gångna året. Stödet från medlemmar och sponsorer är av avgörande betydelse för vår verksamhet.

Under 2016 kommer vi att erbjuda sex kammarkonserter. De närmast på följande konserterna  under våren ges den 31 mars och 18 april i Kulturens hus. På vår webbsida www.lkmf.se uppdateras alla program.

Till Dig som ännu inte är medlem
Passa på att bli medlem i Luleå kammarmusikförening, så stödjer Du vårt engagemang och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå. Det är vår förhoppning, att vi får alltfler medlemmar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig inspireras av den stora musiken i det lilla formatet.

Nya e-postadresser och adressändringar
Om Du fortsättningsvis vill få musikbrev och andra utskick ifrån oss till Din  e-postadress, meddela oss genom kontakt@lkmf.se dit Du också lämnar uppgift om ändrad bostadsadress.

Kallelse till årsmöte

Ärade medlemmar i Luleå Kammarmusikförening! Ni kallas till årsmöte

måndagen den 15 februari 2016 klockan 1900
hos
Birgit Hassler
Fredsgatan 3 i Luleå

Dagordning och årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.
Dagordningen kommer att utöver sedvanliga punkter uppta fråga om stadgeändring med avseende på firmateckning.

Hjärtligt och varmt välkomna!

Styrelsen

 

Föreningens tack

Jag ber att få framföra föreningens stora tack till alla Er som på olika sätt har bidragit med värdefullt stöd för vår förening under det gångna verksamhetsåret främst genom besök på våra konserter, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Ekonomin vilar, utöver välbehövliga och uppskattade sponsorbidrag, på medlemsavgifter och publikintäkter, bidrag från Luleå kommun och Statens kulturråd. Det är ock med stor glädje vi ser att nya medlemmar finner vägen till vår förening.

Inför det nya spelåret med sex konserter, varav tre som arrangör åt kammarmusikensemblen Norrbotten NEO, är det min förhoppning, att vi får alltfler medlemmar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig inspireras av den stora musiken i det lilla formatet och verksamt bidra till att främja intresset för kammarmusik av yppersta klass i Luleå. Nya medlemmar och sponsorer är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis skall kunna arrangera kammarkonserter i Luleå.

Åke Hansson
sekreterare

Musikbrev i november / december 2015

Ljusglimtar i decembermörkret från Luleå Kammarmusikförening

Än har vinterkylan inte riktigt bitit sig fast i vår del av landet men nattens mörker blir allt mer påtagligt. Som en ljusglimt i decembermörkret ger ensemble Norrbotten NEO en värmande och stämningsfull kammarmusikkonsert fylld av drömlika toner

fredagen den 11 december 2015 kl 19 i Luleå domkyrka

Varmt välkomna till kammarmusikkonsert i vår vackra domkyrka!

Såhär veckor före jul även ett julklappstips om ett presentkort hos Kulturens hus till någon av våra sex konserter under 2016.

Haga Duo – Klassisk Afton

Bästa kammarmusikvänner!Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till
Haga Duo – Klassisk afton

23 september 2015 kl 1900 Kulturens hus, Lilla Salen
Sareidah Hildebrand, flöjt, och Joakim Lundström, gitarr

Två mycket skickliga musiker som profilerar sig genom en stark scennärvaro och ett unikt samspel. Duon bildades 2010 och har på kort tid fått ett stort genomslag. Med sin förkärlek till det lilla formatet bjuder de in sin publik till ett nära och personligt möte i kammarmusikens tecken. Humor, nyfikenhet och kärlek till musiken skapar en stark konsertupplevelse. De kommer att spela verk av bland andra J. S. Bach (1685-1750), Anton Diabelli (1781-1858), W. A. Mozart (1756-1791) och Franz Schubert (1797-1828).

Väl mött!
Styrelsen

Vår nästa konsert 5 november 2015 kl 19 i Konsthallen, Kulturens husNorrbotten NEO
Ett spännande program med den mänskliga rösten i fokus

Nya styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Under verksamhetsåret 2015-2016 har jag fått förtroendet att vara ordförande i Luleå Kammarmusikförening.
Ett uppdrag som jag tackat ja till i den trygga förvissningen att den övriga styrelsens ledamöter bidrar med såväl bred som djup kammarmusikkompetens.

På vårt första styrelsemöte den 9 juni 2015, formerades den nya styrelsens ansvarsområden. Där är en nyhet att vi har bildat ett programråd med uppdrag att vara ett arbetsutskott inför beslut om kommande program. Åke Hansson är sammankallande. Självklart tar programrådets ledamöter emot förslag från Er medlemmar. Skicka då ett mail till program@lkmf.se.

Sekreterare: Åke Hansson
Kassör: Ida Näslund
Sponsoransvarig: Birgit Hassler (Barbro Skoglund adj.)
Webbansvarig: Johan Albihn
Presentansvarig: Ingri Vestin
Presentationsansvarig: Börje Ekström

Programråd: Åke Hansson, Birgit Hassler, Johan Albihn samt Börje Ekström

Det ska bli ett spännande år med ett förhoppningsvis mångfacetterat program där ”Kammarmusik – den stora musiken i det lilla formatet” står i fokus, för att citera vår tidigare ordförande Äke Hansson.

Med hopp om en livgivande sommar i kammarmusikens tecken och en välkomsthälsning till verksamhetsåret 2015-2016!

Barbro Skoglund
Ordförande Luleå Kammarmusikförening

PS.
Under en lång följd av år har jag haft förmånen att vara ordförande i Luleå Kammarmusikförening och möta föreningens medlemmar i ett engagerat och innerligt intresse för kammarmusik på hög nationell nivå. Nu är hög tid att låta stafettpinnen som ordförande gå vidare i styrelsen till Barbro Skoglund. Själv blir jag kvar som sekreterare och programråd. Barbro kommer att på bästa sätt föra föreningen vidare i sitt engagemang och intresse för att bidra till ett rikt musikliv i Luleå.

Det är styrelsens förhoppning, att Du är nöjd med Ditt gångna år 2014 som medlem i vår förening. Stödet från medlemmar, konsertbesökare och sponsorer är av avgörande betydelse för vår verksamhet, både därför att medlemsavgifter, biljettintäkter och sponsorbidrag utgör en väsentlig del av de medel som vi kan disponera för våra arrangemang, men också genom att antalet betalande medlemmar och konsertbesökare är en mätare på den betydelse som vår verksamhet har inom vår kommun.

Medlemsavgiften, som löper under kalenderår, är för 2015, som tidigare, 200 kr per person. Använd hemskickat bankgiroinbetalningskort, eller detaljer under Bli Medlem, för ert fortsatta stöd för vår förening.

Till Dig som ännu inte är medlem. Passa på att bli medlem i Luleå Kammarmusikförening, så stödjer Du vårt engagemang och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå!

Vi ser fram emot att få mötas vid vår nästa konsert onsdagen den 23 september 2015 kl. 19.00 i Kulturens Hus, Lilla Salen, under rubriken ”Klassisk afton”. Vi får då möta flöjtisten Sareidah Hildebrand och gitarristen Joakim Lundström som tillsammans bildar Haga Duo. Två mycket skickliga musiker som profilerar sig genom en stark scennärvaro och ett unikt samspel. Duon bildades 2010 och har på kort tid fått ett stort genomslag. Med sin förkärlek för det lilla formatet bjuder de in sin publik till ett nära och personligt möte i kammarmusikens tecken. Humor, nyfikenhet och kärlek till musiken skapar en stark konsertupplevelse. De kommer att spela verk av bland andra J. S. Bach (1685-1750) Anton Diabelli (1781-1858) W.A. Mozart (1756-1791) Franz Schubert (1797-1828).

Väl mött!

Åke Hansson

Kallelse till Årsmöte

Ärade medlemmar i Luleå kammarmusikförening! Ni kallas till årsmöte

måndagen den 25 maj 2015 klockan 19.00
hos
Birgit Hassler
Fredsgatan 3 i Luleå

Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.

Varmt och hjärtligt välkomna!

Jag ber att få framföra föreningens stora tack till Er för att Ni på olika sätt har bidragit med värdefulla stöd för vår förening under det gångna verksamhetsåret främst genom besök på våra konserter, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Det är ock med stor glädje vi ser att nya medlemmar har funnit vägen till vår förening. Den medlem som värvar en ny medlem till föreningen premieras med en fribiljett till valfri konsert i Kammarmusikföreningens utbud.

Föreningen har under året fått välbehövliga och uppskattade sponsorsbidrag från Frimurarlogerna i Luleå, NRT Ekonomikonsult AB, Bellis Blommor och Doktorerna Hassler AB. Ekonomin vilar, utöver nämnda sponsorsbidrag, på medlemsavgifter och publikintäkter, på bidrag från Luleå kommun och Statens Kulturråd.

Satsningen på ungdomar har under 2014, utöver vad som har skett genom val av konserter, inneburit att ungdomar alltid erbjuds ett lägre biljettpris vid föreningens arrangemang och därutöver ett begränsat antal fribiljetter till elever och studenter vid Kulturskolan, Gymnasieskolans estetiska program och Luleå Tekniska Universitet.

Luleå kammarmusikförening har för våra medlemmar fått ett erbjudande från kammarmusikfestivalen Hindsgavl i Middelfart i Danmark. Festivalen vid det vackra slottet sker 6-16 juli i år och alla konserter är onekligen på imponerande hög nivå. Programmet kan ses på festivalens hemsida www.hindsgavlfestival.dk

Erbjudandet är 12 % rabatt för biljettyper med övernattning, som ni kan beställa via hemsidan eller genom att kontakta festivalchefen, Bernard Villaume per telefon +4528141841 eller mail bernard@hindsgavlfestival.dk

Erbjudandet gäller vid bokningar före den 1 juni 2015. Kom ihåg att vid varje kontakt meddela att ni kommer från vår förening.

Festivalen är en av Skandinaviens ledande med 20 konserter under perioden 6-16 juli 2015, bland annat med Martin Fröst, Ian Bostridge, Jean-Guihen Queyras, Alina Ibragimova, Alexandre Thauraud, Steven Osborne, m.fl. Festivalen beskrevs så här av kulturredaktören i den danska tidningen Politiken:

”.. Fyrtornet bland de klassiska musikfestivalerna är utan tvekan Hindsgavl Festival som lockar med ett program på så internationellt och så konnässör högt nivå, att den helt enkelt måste räknas som landets finaste klassiska sommar musikfestival.”

Musiker och publik bor på slottet för några dagar och blir en del av en liten musikalisk gemenskap som verkligen förtjänar Danmarks vackraste omgivningar. Atmosfären är fantastisk, totalt lugn och man kan bada, löpa turer i skogen längs Lilla Bält, lyssna till spontana stycken och njuta gastronomin. Alla dessa härligheter öppnar sinnet för eftermiddagens och kvällens konserter.

Inför det nya spelåret är det min för­hopp­ning, att vi får alltfler med­lem­mar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig in­spireras av den stora musi­ken i det lilla for­matet och verksamt bidra till att främja intresset för kammarmusik av yppersta klass i Luleå. Nya medlemmar och sponsorer är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis skall kunna arrangera kammarkonserter i Luleå. Våra bidrag från stat och kommun förutsätter enskildas ekonomiska stöd främst genom medlemsavgifter och sponsorbidrag.

Oslo Strykekvartett

Kulturens Hus
Tisdag 14 april kl. 19.00, Lilla salen

Luleå kammarmusikförening har äntligen nöjet att kunna arrangera en konsert med en av Skandinaviens mest hyllade och eftersökta kammarmusikensembler, Oslo Strykekvartett. Kvartetten utgör sedan 1991 en viktig del i norskt musikliv men har också en internationell karriär med framträdanden i hela Europa och i världsstäder som London och New York. Ensemblen är återkommande gäst på ett flertal nationella och internationella kammamusikfestivaler. Kvartettens mångsidighet kommer till uttryck i en repertoar som sträcker sig från de klassiska standardverken till nutida musik från skilda genrer. De framträder ofta stående och utan noter vilket skapar en alldeles särskild intensitet.

1991 grundades kvartetten av Geir Inge Lotsberg och Per Kristian Skalstad, violin, Are Sandbakken, viola och Øystein Sonstad, cello. Liv Hilde Klokk ersatte 2007 Per Kristian Skalstad. Medlemmarna hade alla bred erfarenhet av att spela i olika ensembler och orkestrar, både i Norge och utomlands. I kvartetten kunde man, på hög nivå, fördjupa och renodla studierna av kammarmusikrepertoaren. Beethovens stråkkvaretetter utgjorde kärnan, tillsammans med beställningar och uruppföranden av verk av ett antal

Kvartettens skivinspelningar av Edvard Griegs och Carl Nielsens samtliga stråkkvartetter, stråkkvartetter av Wilhelm Stenhammar liksom av verk av Alban Berg och Jean Sibelius har rönt stor uppmärksamhet och belönats med utmärkelser som ex. Editor’s Choice i det prestigefyllda Gramophone magazine. För sina bidrag till den nutida musiken har kvartetten fått utmärkelser från både kompositörs- och kritikerorganisationer.

Framträdandet och mötet med en varierad publik har alltid engagerat och inspirerat Oslo Strykekvartett. Detta har resulterat i uppskattade skolkonserter, där musiken presenteras med humor och olika upptåg, minifestivaler med speciellt anpassade program och samarbete med olika föreläsare, presentatörer och musikaliska gäster. ”Beethoven Code” festivalen, där Beethovens samtliga stråkkvartetter uppfördes, blev ett viktigt genombrott där man lyckades attrahera en stor, ny publik från vitt skilda bakgrunder. Fruktbara samarbeten med koreografer och Norska nationalballeten har utmynnat i uppskattade framföranden på både balett- och operascener.

I Lilla salen den 14/4 presenterar Oslo Strykekvartett ett program med verk av Beethoven, Schubert och Webern.

Även vid denna konsert tar medlemmarna del av medlemsrabatten genom att ange lösenordet ”jubel 20” när man bokar genom Ticnet eller köper biljett över disk i Kulturens Hus.

Varmt välkomna till vårens sista konsert!

Välkomna till ett musikaliskt möte mellan svenska och indiska musiker!

Välkomna till ett musikaliskt möte mellan svenska och indiska musiker!
Jyotsna Srikanth och Kristallkvartetten
‘Raga seasons, a vibrant fusion of East and West’

Medan det metertjocka snötäcket raskt smälter undan i vårsolen, har Luleå kammarmusikförening fångat tillfället i flykten och engagerat indiska och svenska artister för en nyinsatt och alldeles unik konsert redan den 29 mars!

‘Seasons 4/6′ a vibrant fusion of East and West är ett livfullt samarbete mellan klassisk indisk musik och den västerländska stråkkvartetten. Denna violinkonsert med sex satser, syftandes på Indiens sex årstider och våra fyra, är uttänkt och komponerad av Jyotsna Srikanth – Europas ledande sydindiska violinist, och arrangerad av den indiske pianisten Shadrach Solomon. Indiska ragor blandas med västerländska harmonier till en spännande musikalisk helhet.

Kristallkvartetten, baserad i Piteå, kom i kontakt med Jyostina Srikanth under Classical NEXT i Wien 2014. Samarbetet tar sin början med en Sverigeturné; två konserter i Stockholm och två i Norrbotten våren 2015. Konserten består av två delar; Jyotsna Srikanth och hennes två medmusiker Shadrach Solomon och Manjunath NS respektive Kristallkvartetten framför varsitt program i första delen, för att efter paus tillsammans spela ”Seasons 4/6”.

Jyotsna Srikanth, baserad i London, har sina musikaliska rötter i den sydindiska, klassiska traditionen. I tidig ålder undervisades hon av sin mamma innan hon hon fortsatte sina studier för the Late Sri R. R. Keshavamurthy, en legendarisk violinist på sjusträngad violin. Vid nio års ålder gav Jyotsna Srikanths sina första offentliga konserter. Sedan dess har hon gjort ett stort antal soloframträdanden, ackompanjerat åtskilliga framstående artister och fängslat publik över hela världen. Hon reser och framträder regelbundet i länder som Italien, Schweiz, Portugal, Norge, Danmark, Marocko, Dubai, Singapor och USA samt på festivaler världen över. Flera av hennes konserter har sänts av SkyArts och BBC Radio 3.

Jyotsna Srikanth är också en skicklig klassisk västerländsk musiker som har samarbtetat med hyllade artister inom detta område liksom inom jazz och världsmusik. I Storbritannien har hon framträtt på bl.a. The Royal Albert Hall, Barbican, Southbank, Kings Place, Brighton Dome Theatre, Edinburgh’s Queen’s Hall, Cardiff’s Millennium Hall och St George’s in Bristol and Liverpool. Mer information och musikaliska smakprov finns på www.indianviolin.eu!

Kristallkvartetten bildades 2011 och framträder framför allt i norra Sverige i många skilda sammanhang och inom flera musikaliska genrer. Samtliga medlemmar har studerat på musikhögskolan i Piteå. Med en musikalisk grund i den klassiska musiken spelar kvartettens medlemmar gärna även nutida musik, tango, pop och folkmusik och har samarbtetat med ett antal unga, begåvade kompositörer. Kvartetten består av Isabelle Andö och Nina Sandell (tillfällig ersättare för Maria Sjöstedt), violin, Marie-Louise Klestrup Röijezon, viola och Peter Danielsson, kontrabas. Läs mer om kvartetten och dess medlemmar på www.kristallkvartetten.blogspot.se.

Varmt välkomna till Konsthallen, Kulturens Hus, söndag 29 mars kl. 19.00 för en musikupplevelse utöver det vanliga!!

Kom ihåg att biljettavgiften höjts till 200 kr men ligger kvar på 150 kr för våra medlemmar. För att kunna ta del av rabatten används ett lösenord, som skickats ut till våra medlemmar i den fysiska version av detta musikbrev, som medlemsbevis när biljetten köps via Ticnet eller över disk i Kulturens Hus. Den medlem som värvar en ny medlem till föreningen premieras med en fribiljett till valfri konsert i Kammarmusikföreningens utbud. För barn och ungdomar upp till 16 år erbjuder vi fri entré medan studerande 16-25 år betalar 80 kr.

Vi vill också påminna om ytterligare en konsert att se fram emot, nämligen konserten med Oslo Strykekvartett den 14/4!