God fortsättning på det nya året och välkomna till ett jubileumsår med Luleå kammarmusikförening!

Från att i begynnelsen ha varit en kammarmusikförening där även medlemmarnas utövande av kammarmusik ingick i verksamheten blev föreningen efter omstart 1995 en kammarmusikförening med syftet att arrangera kammarmusikaliska konserter. I den skepnaden kan Luleå kammarmusikförening i år fira tjugoårsjubileum! Under tjugo år har föreningens medlemmar, en trogen publik och ideella krafters entusiasm och idoga arbete skapat förutsättningar för en kammarmusikalisk scen i Luleå med ett varierat utbud av hög kammarmusikalisk klass. I egenskap av arrangör har föreningen genom åren rönt uppskattning från gästande artister som även under senare år framhållit Kulturens hus med Lilla salen och Konsthallen som utmärkta och inspirerande konsertlokaler. Kritikerkåren har lovordat både artister och föreningens betydelse för musikaliska upplevelser. Ett gott samarbete med bl.a. Kulturens Hus, Norrbottensmusiken och andra lokala företrädare har ytterligare stärkt föreningens betydelse för kammarmusikens plats och ställning i det lokala musikaliska utbudet. Kammarmusik är musik i ett litet och lågmält format som ofta har svårt att hävda sitt berättigande! Vår förhoppning inför det nya året, och kommande år, är att kunna stärka föreningen och föreningens ekonomi, kunna öka medlemsantalet och få konsertbesökare att strömma till för att på så sätt ge kammarmusiken en fortsatt självklar plats i musiklivet!

Under hösten har vi nöjet att bjuda på ett jubileumsfirande exklusivt för våra medlemmar!
Närmare detaljer kring firandet kommer att presenteras senare! För att kunna bibehålla och stärka kvaliteten på våra program kommer biljettavgiften att höjas till 200 kr. För våra medlemmar ligger dock priset kvar på 150 kr! Observera att till konserten den 29/1 visas musikbrevet upp som ”medlemsbevis.! Vi vill dessutom premiera den medlem som värvar en ny medlem till föreningen genom att bjuda på biljetten till en valfri konsert i Kammarmusikföreningens utbud. För barn och ungdomar upp till 16 år erbjuder vi fri entré medan studerande 16-25 år betalar 80 kr.

”Norrbotten NEO möter André Chini” är det program som får inleda jubileumsåret 2015. Den 14/4 är det så äntligen dags att välkomna Oslo Strykekvartett. Ännu en konsert med Norrbotten NEO, ”Beautiful Screams”, presenteras den 5/11. Dessutom planeras ett konserttillfälle i slutet av september med ett program som är under förhandling.

Andre Chini kom till Sverige från Frankrike och regionen Midi-Pyrénées. Under decennier har han varit en etablerad och dynamisk del av det svenska musiklivet. Han omnämns som varm, humoristisk och osedvanligt musikalisk. Chini är verksam som tonsättare, oboist och dirigent. Norrbotten NEO har länge velat göra ett program med Chinis musik. Programmet den 29/1 inleds med ett alldeles nytt beställningsverk av Chini själv. Konserten bjuder fortsättningsvis på musik och tonsättare som på olika sätt inspirerat honom. Flera av dem är färgstarka personligheter med en dragning åt musikteater, däribland Mauricio Kagel (1931-2008) och Jukka Tiensuus (f. 1948). Även Georges Aperghis, grekisk-fransk tonsättare, har rört sig inom en form av experimentell musikteater, förutom att han komponerat en rad kammarverk utan särskilda teatrala kopplingar. Kent Olofsson (f. 1962) är en av våra mest framgångsrika tonsättare, med ett särskilt öra för musikalisk färg. Skribenten Tony Lundman talar om att Olofssons musik har en ibland ”överraskande omedelbarhet” som kommer av tonsättarens säkra gehör för hur vi människor upplever musik och ljud. Den franska tonsättaren Betsy Jolas (f. 1926) bodde och studerade i USA från 1940 till 1946 – hon etablerade sig där som pianist och organist innan hon återvände hem för att avsluta sina studier för lärare som Darius Milhaud och Oliver Messiaen. Jolas musik har ofta en nära koppling till poesi och lyriska känslouttryck. Det kan nämnas att Betsy Jolas far, journalisten och poeten Eugene Jolas grundade den litterära tidskriften Transition – i vilken (under rubriken ”work in progress”) James Joyce mästerverk Finnegans Wake först publicerades.

Varmt välkomna till jubileumsåret och till ”Norrbotten NEO möter André Chini” den 29/1, ett musikaliskt äventyr i Kulturens Hus, Stora salen, kl. 19.00!

Styrelsen/Ingrid Lövgren