Musikbrev 5

M E D L E M S B R E V i november 2021
Kära kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till konserten: ”Söndagskonsert med Trio no Treble” den 7 november i lilla salen, Kulturens hus.

Månadens musikbrev hittar du i sin helhet nedan.M U S I K B R E V i november 2021