Kontakt

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta:
kontakt@lkmf.se, f.v.b. till styrelsen.

Postadress:
Hans Rehnström
Östra Villavägen 30B
972 51 Luleå

Styrelsen för verksamhetsåret 2024:
Hans Rehnström, ordförande
Åke Hansson, vice ordförande
Robert Råberg, sekreterare
Birgit Hassler, programorganisatör
Viktor Anundi Börlin, ledamot
Ingrid Brännström, suppleant