Musikbrev i mars 2019

Kära vänner av den stora musiken i det lilla formatet!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till kammarkonsert med en skönsjungande kvartett med hemvist i Luleå

BEL CANTO
En odyssé genom den svenska körlyriken

Åsa Bäcklin sopran, Catarina Grönlund, alt
Mikael Strandelin tenor, Peter Klingborg, bas
Söndag 17 mars 2019 kl 1600
Kulturens hus, Lilla salen

Konserten ”Från skogens vackra pelarsal till nattens mörker” bjuder en spännande resa
genom den svenska körlyriken från Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) en av de främsta nationalromantiska svenska tonsättarna, till Karin Rehnqvist (1957-) en av Sveriges mest nyskapande och intressanta tonsättare och den första kvinnan i kompositionsklassen på Musikhögskolan i Stockholm, där hon 2009 dessutom blev Sveriges första kvinnliga professor i komposition.
Kvartetten Bel Canto består av fyra mycket vana körsångare som tillsammans arbetar för att tolka och sprida körmusik i lite annorlunda tappning. Körklang i det lilla formatet
ställer höga krav på såväl sångare som samklang, något som de verkligen har utvecklat.
Kvartetten består av Åsa Bäcklin, sopran, Catarina Grönlund, alt, Mikael Strandelin, tenor, och Peter Klingborg, bas.