Musikbrev

M E D L E M S B R E V i september 2023

Kära Vänner av den stora musiken i det lilla formatet!
Luleå kammarmusikförening hälsar er varmt välkomna till en afton med varma hösttoner med Christian Svarfvar och Johan Ullén.

Varma hösttoner
Christian Svarfvar, violin & Johan Ullén, piano

Onsdag 13 september kl. 1900 Kulturens hus, Lilla salen

Månadens musikbrev hittar du nedan i sin helhet.