Musikbrev i mars

Kära kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till
”Norrbotten NEO porträtterar Anders Eliasson”
9 mars 2017 kl 19 i Kulturens hus, Lilla salen

Anders Eliasson (1947-2013) född i Borlänge men bosatt och verksam i Stockholm, värnade sin konstnärliga integritet och höll sig borta från musiklivets trender och kotterier. Uppriktigheten och äktheten i varje ton och musikalisk fras var ett sätt att leva.

I samband med att Anders Eliasson skulle ha fyllt 70 år presenterar Norrbotten NEO en porträttkonsert med flera nyckelverk som tecknar bilden av tonsättaren. Det är ett program som via hans kammarmusik illustrerar några av de viktigaste faserna och höjdpunkterna i skapandet – med ett tidsspann på nästan 30 år.

Vår nästa konsert 21 mars 2017 kl 19, Kulturens hus, Lilla salen

Kvartetten Rollin’ Phones 30-årsjubilerar, och vi får lyssna till deras musikaliska firande. Gruppen är en mångsidig kammarmusikensemble med inriktning på konstmusik och repertoaren sträcker sig från klassiska standardverk och transkriptioner till verk av samtida tonsättare.

Årsmöte och Medlemsavgift 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Ärade medlemmar i Luleå kammarmusikförening! Ni kallas till årsmöte
måndagen den 30 januari 2017 klockan 1900
hos
Birgit Hassler
Fredsgatan 3 i Luleå

Dagordning och årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.
Varmt och hjärtligt välkomna!

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2017

Det är styrelsens förhoppning, att Du är nöjd med kammarmusikåret 2016 som medlem i vår förening. Varmt och hjärtligt tack för Ditt engagemang, Din entusiasm och värdefulla medverkan under det gångna året. Stödet från medlemmar och sponsorer är av avgörande betydelse för vår verksamhet. Under 2017 kommer vi att erbjuda sju kammarkonserter. De närmast på följande konserterna under våren ges 26 januari, 13 februari, 9 och 21 mars i Kulturens hus, Lilla salen.

Till Dig som ännu inte är medlem
Passa på att bli medlem i Luleå kammarmusikförening, så stödjer Du vårt engagemang och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå. Det är vår förhoppning, att vi får alltfler medlemmar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig inspireras av den stora musiken i det lilla formatet.

Nya e-postadresser och adressändringar
Om Du fortsättningsvis vill få musikbrev och andra utskick ifrån oss till Din e-postadress, meddela oss genom kontakt@lkmf.se dit Du också lämnar uppgift om ändrad bostadsadress.

Musikbrev i januari

Kära kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till Norrbotten NEO – 10 år i musikens tjänst den 26 januari 2017 kl 19 i Kulturens hus, Lilla salen

Vi börjar kammarmusikåret 2017 genom att bjuda in till en jubileumskonsert torsdagen den 26 januari kl 19 i Kulturens hus, Lilla salen. Jubilaren är kammar-ensemblen Norrbotten NEO, som nu fyller tio år. Kvällens konsertprogram bjuder på musikernas, publikens och branschens favoriter – ett program som verkligen speglar ensemblens själ. Kvällens dirigent är Petter Sundkvist, en av de som varit med sedan starten 2007. Kom och lyssna på denna ensemble som ligger i musikens framkant och som idag blivit en omistlig del av det samtida svenska musiklivet. I många år drömde ett par eldsjälar hos Norrbottensmusiken om en professionell kammarensemble i länet. För tio år sedan blev drömmen verklighet med råge, när Norrbotten NEO bildades. Sedan dess har genomslaget i det svenska musiklivet även fått internationella dimensioner.

Norrbotten NEO har sin storhet i att förena teknik och kompetens, klassisk skönhet och elegans, och därmed anta de utmaningar som vår tids tonsättare ställer, säger Petter Sundkvist.Han är professor i orkesterdirigering vid Luleå tekniska universitet och var ensemblens konstnärliga ledare de första sex åren. Han slår fast att den nu är en omistlig del av det svenska musiklivet, ja i vissa avseenden dess dynamo.

Visst har det begåtts misstag och en del projekt har inte nått hela vägen. Så bör det vara i en verksamhet som vill visa nya vägar framåt. Idag är jag omåttligt glad över förmånen att ha varit en del av den pionjärsverksamheten, säger Petter Sundkvist.

Mer information om konserten hittar ni här.

Musikbrev i December

Värmande kammarmusik i vintermörkret torsdagen den 8 december 2016 kl 19 i Kulturens hus, Lilla salen

Som en efterlängtad ljusglimt i december bjuder vår egen kammarensemble Norrbotten NEO även i år in till ett härligt kammarmusikprogram med verk av bland andra Robert Schumann och Max Reger.

Konserten inleds av Felicia Lövkvist, violin, Musikhögskolan Piteå, och Mats van der Geer, piano, Gymnasieskolan Boden. De kommer att tillsammans spela verk av Fritz Kreisler.

Så här några veckor före jul ett julklappstips om ett presentkort hos Kulturens hus till någon av våra konserter under 2017 som kommer att finnas utlagda på föreningens hemsida inom kort

Musikbrev i november

Bästa kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till
Kulturens hus, Lilla salen
10 november 2016 kl 19
Norrbotten NEO med verk av Klas Torstensson

I september månads musikbrev påannonserades denna konsert. Som redan då omnämndes är Klas Torstensson en av de mest internationellt hyllade svenska tonsättarna – och det med rätta. Få tonsättare har som Torstensson lyckats samman-smälta den konstmusikaliska traditionen med en pulserande samtidsgroove. Intensivt närvarande och omväxlande uppfordrande, svängig, brutal och skriande vacker målar hans musik upp ett landskap fullt av explosiva färger och musikaliskt skärpedjup.

Nya e-postadresser och adressändringar
Om Du fortsättningsvis vill få musikbrev och andra utskick ifrån oss till Din epostadress,
meddela oss genom kontakt@lkmf.se dit Du också lämnar uppgift om
ändrad bostadsadress.

Vår nästa konsert
8 december 2016 kl 19, Kulturens hus, Lilla salen

Musikbrev i september

Bästa kammarmusikvänner!
Luleå kammarmusikförening hälsar Er varmt välkomna till Kulturens hus, Lilla salen 20 september 2016 kl 1900

C:\Users\Åke Hansson\Documents\Langs en frostig kust 1 Foto Per-Ola Eriksson.jpg

Lisa Fröberg, lyrisk sopran, Karin Wiberg, violin, Bo Ericsson, piano

Sångerskan Lisa Fröberg och violinisten Karin Wiberg har sedan 2014 arbetat tillsammans både som duo och i samarbete med andra musiker. Med konsertprogrammet Längs en frostig kust presenterar de tillsammans med pianisten Bo Ericsson kompositioner av främst kvinnliga tonsättare från Bottniska vikens västra kustland, i ton och ord. Musiken sträcker sig från 1800-talet till idag och innehåller bland annat musik av Ika Peyron och Valborg Aulin samt ett nyskrivet violinsolo av den nu verksamma tonsättaren Britta Byström från Sundsvall.

Väl mött!

Åke Hansson/sekreterare

Vår nästa konsert

10 november 2016 kl 19 i Konsthallen, Kulturens hus, Lilla salen

Norrbotten NEO med verk av Klas Torstensson

Klas Torstensson är en av de mest internationellt hyllade svenska tonsättarna – och det med rätta. Få tonsättare har som Torstensson lyckats sammansmälta den konstmusikaliska traditionen med en pulserande samtidsgroove. Intensivt närvarande och omväxlande uppfordrande, svängig, brutal och skriande vacker målar hans musik upp ett landskap fullt av explosiva färger och musikaliskt skärpedjup.

Musikbrev i februari 2016

Kära medlemmar i Luleå kammarmusikförening!

Tisdagen den 23 februari kl 19 inleder vi kammarmusikåret 2016 genom att ge en pianoafton med Robert Råberg i Kulturens hus, Lilla salen. Ni får följa med på en resa med musik från olika delar av Europa. Det blir stämningsfull barockmusik, virvlande romantiska tongångar och nutida musik med kärva klanger.

Robert Råberg är född och uppvuxen i Luleå och började spela piano för privatlärare när han var sju år för att sedan gå vidare till den kommunala musikskolan. Robert har studerat piano för Ewa Engström och Helge Kjekshus vid Musikhögskolan i Piteå och för Nina Tichman vid Hochschule für Musik und Tanz i Köln. Vid sidan av sitt musicerande verkar han som pianolärare vid Musik- och Dansskolan i Piteå.

Programmet för konserten spänner över många epoker men har sin tyngdpunkt i den romantiska musiken. Robert har valt att kalla kvällens program för Scener ur en karneval, vilket är hämtat från stycket Faschingschwank aus Wien (Karnevalscener från Wien) av Robert Schumann. Vi får därutöver lyssna till verk av Grieg, Händel, Sönstevold och Mozart.

Varmt välkomna.
Åke Hansson
sekreterare

Medlemssavgiften för 2016
Det är styrelsens förhoppning, att Du är nöjd med Ditt gångna år 2015 som medlem i vår förening. Varmt och hjärtligt tack för Ditt engagemang, Din entusiasm och värdefulla medverkan under det gångna året. Stödet från medlemmar och sponsorer är av avgörande betydelse för vår verksamhet.

Under 2016 kommer vi att erbjuda sex kammarkonserter. De närmast på följande konserterna  under våren ges den 31 mars och 18 april i Kulturens hus. På vår webbsida www.lkmf.se uppdateras alla program.

Till Dig som ännu inte är medlem
Passa på att bli medlem i Luleå kammarmusikförening, så stödjer Du vårt engagemang och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå. Det är vår förhoppning, att vi får alltfler medlemmar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig inspireras av den stora musiken i det lilla formatet.

Nya e-postadresser och adressändringar
Om Du fortsättningsvis vill få musikbrev och andra utskick ifrån oss till Din  e-postadress, meddela oss genom kontakt@lkmf.se dit Du också lämnar uppgift om ändrad bostadsadress.

Kallelse till årsmöte

Ärade medlemmar i Luleå Kammarmusikförening! Ni kallas till årsmöte

måndagen den 15 februari 2016 klockan 1900
hos
Birgit Hassler
Fredsgatan 3 i Luleå

Dagordning och årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.
Dagordningen kommer att utöver sedvanliga punkter uppta fråga om stadgeändring med avseende på firmateckning.

Hjärtligt och varmt välkomna!

Styrelsen

 

Föreningens tack

Jag ber att få framföra föreningens stora tack till alla Er som på olika sätt har bidragit med värdefullt stöd för vår förening under det gångna verksamhetsåret främst genom besök på våra konserter, medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Ekonomin vilar, utöver välbehövliga och uppskattade sponsorbidrag, på medlemsavgifter och publikintäkter, bidrag från Luleå kommun och Statens kulturråd. Det är ock med stor glädje vi ser att nya medlemmar finner vägen till vår förening.

Inför det nya spelåret med sex konserter, varav tre som arrangör åt kammarmusikensemblen Norrbotten NEO, är det min förhoppning, att vi får alltfler medlemmar, sponsorer och konsertbesökare, som vill lyssna och låta sig inspireras av den stora musiken i det lilla formatet och verksamt bidra till att främja intresset för kammarmusik av yppersta klass i Luleå. Nya medlemmar och sponsorer är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis skall kunna arrangera kammarkonserter i Luleå.

Åke Hansson
sekreterare

Musikbrev i november / december 2015

Ljusglimtar i decembermörkret från Luleå Kammarmusikförening

Än har vinterkylan inte riktigt bitit sig fast i vår del av landet men nattens mörker blir allt mer påtagligt. Som en ljusglimt i decembermörkret ger ensemble Norrbotten NEO en värmande och stämningsfull kammarmusikkonsert fylld av drömlika toner

fredagen den 11 december 2015 kl 19 i Luleå domkyrka

Varmt välkomna till kammarmusikkonsert i vår vackra domkyrka!

Såhär veckor före jul även ett julklappstips om ett presentkort hos Kulturens hus till någon av våra sex konserter under 2016.