Musikbrev 3

M E D L E M S B R E V i augusti 2021
Kära kammarmusikvänner!
Konserten ”En lidelsefull och vacker höstkonsert med Katherine Osborne, sång och James Jenkins, piano” 8 september 2021 i Kulturens hus Lilla sal.

Månadens musikbrev hittar du i sin helhet nedan.M U S I K B R E V i augusti 2021